Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet

2013. május 31.
44.5911
Figyelem! Ez a blog már több, mint egy éves! A benne lévő információk elavultak lehetnek!
Ez egy blogbejegyzés, amely nem a szerkesztőség által szerkesztett tartalom. A benne foglaltak a szerző véleményét tükrözik!
DNS profilja, adatai
DNS
A mezőn, melyen nemrég még csak a lezuhant űrkomp roncsa és az általa a talajba vájt hosszú mélyedés volt látható, ezúttal heves harcok dúltak. Birodalmi csapatszállító egységek szálltak le a tisztás szélén, hogy páncélos klónharcosok osztagait tegyék le a helyszín biztosítására, miközben saját tüzéreik és egy V-szárnyú vadászraj fedezte a katonákat. A környező fák közül rohamdroidok össztüze fogadta őket, sikeresen megakadályozva az első csoport leszállását. A vadászok azonban alakzatba rendeződtek, és félkört leírva a levegőben rárepültek az erdő szélén megbúvó ellenségre, lövéseikkel nem kímélve sem őket, sem a növényzetet. Együttes tűzerejük sorra döntötte le lábukról a harci és szuper harci droidokat; még a droidekák pajzsai sem bizonyultak elegendő védelemnek az ágyúik ellen, melyek inkább gördülő kerék konfigurációjukba rendeződve próbáltak jobb pozíciót keresni maguknak. A vadászpilóták széles ívben repülve körbelőtték a tisztás szélét, amerre csak mozgást láttak, és csak a legutolsó pillanatban emelték fel gépeiket a levegőbe.
 Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 1. kép

A hatás nem maradt el: az immár füstölgő fákkal és olvadt fémmel tarkított erdő felől érkező lövések jópár másodpercre megszűntek, ami elég volt a birodalmi csapatoknak, hogy több egységet is letegyenek a komp közelében. A katonák közül néhányan a hajóhoz rohantak, mögötte találva fedezéket, míg a többiek a nagyobb cserjék takarásába húzódva vagy a földre vetődve foglaltak el lövőállást. A droidsereg azonban hamar magához tért az iménti meglepetésből, és sűrű tűz alá vette a klónharcosokat, miközben szélső csoportjaik igyekeztek bekeríteni a tisztáson tartózkodókat. Ezt megakadályozandó, az embereiktől már megszabadult birodalmi csapatszállítók lőni kezdték a fák között körben előrenyomuló droidokat. Egyszercsak egy páncéltörő rakéta villant elő a zöld növényzetből, melyet egy fa mögül indított útnak az egyik harci droid. A csapatszállító pilótája már nem tudott kitérni a veszély elől a szinte egy helyben lebegő géppel, amely a hajtóművet ért találat után azonnal darabjaira robbant. Eközben a V-szárnyú vadászok újabb rohamra indultak a levegőben, ám váratlanul alulról támadó droidvadászok, vagy közismert nevükön keselyűdroidok kereszttűzébe kerültek. Immár földön-égen egyaránt zajlott a kíméletlen küzdelem a levegőből érkező birodalmi katonák és a rendhagyó módon víz alól támadó droidok között, miközben újabb és újabb egységek csatlakoztak a harchoz mindkét fél részéről.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 2. kép

Darth Vader az intenzív csatazajt kihasználva hátulról, a vízpart menti fák árnyékában közelített STAP-jával a tisztást félig már bekerítő droidok felé. Gyorsan felmérte magában a helyzetet. Elsuhant a part mentén sorakozó Calamari naszádok mellett, melyek itt már mind üresek voltak, de távolabb még mindig látott néhányat, amelyből özönlöttek kifelé a rohamdroidok. Becslése szerint összesen legalább több százan, de akár több ezren is lehettek. Ezalatt a háta mögötti nagyobb tóból keselyűdroidok raja lőtt ki a vízből, a harc gócpontja felé véve az irányt.
- Úgy tűnik Quinlan Vos valóban készült valamire - morfondírozott, miközben az útban lévő fákat kerülgette járművével. Az információk alapján nem lehetett kétséges, hogy mindez az egykori Jedi mester műve. - Már csak arra kell rájönnöm, pontosan mit tervez.


Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 3. kép

De most nem volt idő ezen tanakodni, mert előtte már egyre nagyobbnak látszott a következő naszád, melyből éppen akkor masírozott kifelé egy csapat szuper harci droid. Ha csatlakoznak társaikhoz, azzal a tisztáson lévő klónkatonákat ollóba záró egységeiket erősítik, ezért Vader nem tétovázott. A fák között szlalomozva rákapcsolt, és egyenesen a droidok felé tartott. Mire azok meghallották és lokalizálták a jármű zúgását, és rájöttek, hogy nem egy harci droid áll a STAP nyergében, hanem valaki egészen más, addigra a Fekete Lovag már a csapat felét leszedte a fedélzeti ágyúból leadott lövésekkel. Mielőtt még a többiek bármit is tehettek volna, Vader hirtelen lefékezve kiugrott a nyeregből, éppen a meglepett szuper harci droidok elé. Egy szisszenéssel felvillant fénykardjának vörös pengéje, a következő pillanatban pedig két legközelebbi ellenfele már darabokban hevert a földön. Az ezután feléje érkező lövéseket könnyűszerrel hárította, fél tucat droidot harcképtelenné téve a visszavert lézersugarakkal. Végül a maradék hármat megragadta az Erővel, és hanyag egyszerűséggel a vízbe hajította őket. Dolga végeztével újra felpattant a már eddig is jó szolgálatot tett STAP-ra, és továbbindult vele a part mentén.


Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 4. kép

Vader szerencséjére - ha egyáltalán létezik olyan egy Sith szótárában, hogy szerencse - a fák között a harc fő színteréül szolgáló tisztás felé nyomuló droidok számára nem volt gyanús a STAP zúgó hangja, mivel azt gondolhatták, egyik felderítőjük cirkál a hátuk mögött, a terep biztosítása céljából. Így a Sith Nagyúr minimális fedezékben maradva minden gond nélkül jutott el addig a pontig, ahol már-már bezáródni látszott az ellenség gyűrűje. Már a tisztás szemközti oldala felől is záporoztak a lövések a komp roncsainál fedezéket kereső birodalmi katonák körül, ezáltal szemből és lassan mindkét oldalról támadták őket. A hátuk mögött pedig csak áthatolhatatlanul sűrű mocsári aljnövényzettel átszőtt facsoportok voltak, és a víz, tehát arra sem vonulhattak vissza. A levegőben ádáz küzdelem folyt a vadászok között a klónkatonákat szállító egységek védelméért, illetve azok leszállásának megakadályozásáért, ami egyelőre alaposan megnehezítette a tehermentesítő csapatok földet érését a droidok vonalai mögött. A birodalmiaknak valahogyan mégis sikerült épségben letenniük a talajra egy kisebb lépegetőt, ami hosszú lábain gépiesen lépkedve rögtön támadásba is lendült a tisztásra bemerészkedő droidekák pajzsai ellen. Vader megállt a STAP-pal a sűrű aljnövényzet határán, nem messze a lépegetőtől, ahonnan viszonylag jó rálátása nyílt a fák fedezékéből tüzelő ellenségre, hogy még utoljára felmérje a helyzetet, mielőtt támadásba lendül. Engedte, hogy átjárja testét az Erő, szabadon áramolhasson át tudatán, érzékein, és vezérelje a mozdulatait. Kesztyűs keze rásimult a kormányra, izmai ellazultak - még a művégtagjaiban is érezte a mesterséges ingertovábbító alkatrészek enyhe bizsergését -, és készen állt rá, hogy gázt adjon... Ekkor azonban valami olyan dolog történt, amire a Sith egyáltalán nem számított.

Csak annyit érzett, hogy valami becsapódott közvetlenül mögötte, és mintha egy hatalmas bogár csípte volna meg, vagy mintha áram járta volna át a tagjait, egyik pillanatról a másikra teljesen kábának és bénultnak érezte magát, még a mesterségesen modulált légzése is megszűnt. Nem tudta, mi történt, de érzékelte, hogy a STAP vele együtt úgy zuhan a földre, mint egy darab elejtett kő. Nem érzett fájdalmat, csak tehetetlenséget. Az imént még teljesen ura volt a testének, most azonban egyszerűen elveszítette a hatalmat felette. Nem hallott. Nem látott. Nem kapott levegőt. Nem tudott megmozdulni. Mintha hirtelen túlterhelték volna páncélja bonyolult létfenntartó berendezéseit.

Azután lassan kezdett magához térni. Először valami furcsa neszt hallott közeledni a csata háttérzaja mellett, mintha egy izgatott párbeszéd hangjait hallaná, amelyek azonban nemigen származhattak emberektől, mivel felettébb szokatlan hangon és érthetetlen dialektusban beszéltek. Abban is biztos volt, hogy nem droidok voltak. Rájött, hogy hallja a saját mechanikus légzését, és érezte, ahogy lassan megszűnik az oxigénhiány az agyában és a testében. Úgy tűnt, hogy az egyes élet- és érzékelő funkcióit szabályozó mesterséges eszközök kihagytak egy rövid időre, de fokozatosan ismét működésbe lépnek. Megpróbálta megmozdítani az egyik karját, sikerrel. Azután a hátáról óvatosan az oldalára feküdt, és közben észrevette, hogy a lábai is mozognak. Most már tisztán hallotta, ahogy a közeledő léptek hirtelen abbamaradnak, és egy vékony, izgatott hang a következőket mondja:
- Nézd, má' mozog! Mozsd mid dzsinálung?
- Nézzüg meg gözelebbről! - felelte egy mélyebb, valamivel konszolidáltabb hang tulajdonosa. - Aszondág negüng, hogy vegyüg jól szemügyre.
A földön fekvő Vadernek időközben a látása is kezdett visszatérni, ahogy a sisakjába épített áramkörök, így a vizuális érzékelésért felelős receptorok is újra funkcionálni kezdtek. Lassan megmozdította a fejét, a hangok irányába fordulva. Néhány lépésre tőle két magas, sárgásbarna bőrű, hosszú fülű és nyakú, két-két úszóhártyás kézzel és lábbal, széles szájjal és hosszúkás fejük tetején lévő, csodálkozó szemekkel rendelkező lényt pillantott meg, akik kíváncsisággal vegyes félelemmel, tanácstalanul álltak, meredten bámulva a fekete páncélos alakot. Gungák voltak, a Naboo többnyire víz alatt élő, kétéltű őslakosai. Vader már sokat látott közülük itt a bolygón, jónéhány évvel korábban, de csak egyet ismert igazán közelről.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 5. kép

A Fekete Lovag ismét megmozdult, egyik kezére támaszkodva maga alá húzva a lábát, hogy felálljon, ami jól látható ijedelmet váltott ki a két gungából. Egyikük kezében megvillant egy kékesfehéren fluoreszkáló gömb, és abban a másodpercben, ahogy Vader teljes valójában felegyenesedett, a gunga a Sith Nagyúr felé hajította azt. Amikor meglátta a szokatlan külsejű fegyvert, Vader azonnal tudta, mivel áll szemben: amolyan organikus plazmával töltött energiagömb volt, mely az élő szervezetben nem tesz sok kárt, ellenben a gépek és egyéb mesterséges eszközök és fegyverek ellen igen hatékonynak bizonyult. A Fekete Lovag most már azt is értette, hogyan teríthették le a STAP-jával együtt; a hely mögött, ahol a találat érte, egy hasonló, csak éppen sokkal nagyobb energialabda becsapódásának nyomai voltak felfedezhetők. Ebből az energiasokkból kapott hát ő is egy nagy adagot, ami miatt átmenetileg leálltak a páncéljába épített, kifinomult berendezések. Mindezt tudván inkább nem várta meg, hogy a gunga által elhajított golyóbis célba érjen a mellvértjén. Szempillantásnyi idő alatt kinyújtotta a kezét a felé tartó kékesfehér gömb irányába, és ujjának apró mozdulatával eltérítette azt a levegőben, ami azután oldalirányba távozva egy fatörzsnek csapódott, ahol ártalmatlanul megsemmisült. A két gunga tágra nyílt szemekkel és földbe gyökerezett lábbal bámult rá, majd hanyatt-homlok menekülni kezdtek a vízpart irányába. Vader elhatározta, hogy utánanéz a gungáknak, mert a fegyvereik akár még veszélyt is jelenthetnek a birodalmiak járműveire a harcban. Mindenesetre nagyon úgy tűnt, hogy a Naboo őslakói a Kereskedő Föderáció tizenegynéhány esztendővel korábbi inváziójával szemben ezúttal nem a harci droidok ellen, hanem azok oldalán kapcsolódtak be a bolygóért folytatott küzdelembe.

A partközeli bokrok közül figyelve a Sith látta, ahogy a két gunga fejvesztve rohan a víz felé, ahol további öt társuk várta őket.
- Menegüljedeg! Menegüljedeg! - kiabálta a két halálra rémült felderítő, de a többiek meg sem mozdultak, csak csodálkozva nézték őket.
- Mi dördénd? - kérdezte kíváncsian az egyik idősebb, harcsabajszos gunga.
- Ez egy szörnyedeg! Maga az ördög! Megöl mindünged! El innen, el innen! - jajveszékelt az egyik felderítő, és a társával együtt egy bongó, vagyis víz alatti gunga szállítóeszköz felé vette az irányt. Vader csak mosolygott a maszkja mögött, és úgy döntött, nem sokat veszíthet, ha megmutatja magát, ezért a bokrok takarásából kilépve, határozott léptekkel elindult a zavarodott társaság felé. Amikor a többi gunga meglátta a kétméteres, tetőtől talpig fekete páncélt és vészjósló maszkot viselő alakot, ők is jobbnak látták, ha követik két társuk példáját. Egyiküknek még sikerült beugrania az általuk már beindított és lemerülni készülő bongóba, hárman pedig egy másik, az előzőnél jóval nagyobb szállítójárműhöz sietve menekültek. Kétségbeesett mozgásukkal, esetlenül kapálózó karjaikkal és össze-vissza lobogó, lapát füleikkel felettébb nevetséges látványt nyújtottak, ahogy bevetették magukat bongóikba, majd a parttól gyorsan távolodva eltűntek a víz alatt. Mindez azonban semmi sem volt ahhoz a reakcióhoz képest, amit a tóparton maradt hetedik gunga váltott ki a Sith Sötét Lovagjából.


Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 6. kép

Vader egy méretes gunga katapultot látott maga előtt több, félméteres átmérőjű energiagömbbel körülvéve, az egyik már be is volt töltve az újabb kilövéshez. Kezelői valószínűleg a mintegy száz méterrel arrébb lévő lépegetőt vagy a tisztáson lévő többi birodalmi egységet próbálták eltalálni vele, mint kiderült nem sok sikerrel. Az eszköz mögött állt az utolsó gunga, szinte földbe gyökerezve; tágra nyílt szemein és tátva maradt száján kívül csupán a félelemtől reszkető teste árulkodott róla, hogy nincs hibernált állapotban. Vader megállt, szórakozottsággal és egyben jó adag meglepettséggel nézve a remegő lényt, akiben nem mást ismert fel, mint azt a gungát, akit egykor - talán nem is olyan régen - nagyon jól ismert. Egy teljes percig csak álltak és bámultak a másikra, méregetve egymást; a Fekete Lovag kíváncsian, a gunga pedig halálra váltan. Utóbbi annyira groteszk látványt nyújtott düledező szemeivel, sápadtan és láthatóan az ájulás által kerülgetve; annyira idétlen volt, ahogy nyitva felejtett szájából még a nyelve is kilógott, hogy Darth Vader, a vasakaratú és kíméletlen Sith Nagyúr nevetésben tört ki.

Vader saját maga sem gondolta volna, hogy képes nevetni, a légzését moduláló mechanizmus és a fontosabb testfunkcióit szigorúan felügyelő berendezések ellenére - fél éve, amióta bezártan élt ebben a szabadságát radikálisan korlátozó, már-már börtönként működő páncélzatban, még egyszer sem nevetett, sőt még csak minimális kényszert sem érzett rá. Alkalomadtán el-elmosolyodott a sisakja alatt, ha valami szánalmas, nevetséges vagy ironikus dolgot látott vagy hallott, de ennél intenzívebb reakciót még semmi sem váltott ki belőle, egészen mostanáig. Nem igazán emberi nevetés volt ez, sokkal inkább valami szaggatott, fémesen visszhangzó kacagás, amely egyfajta mélyről jövő hörgéshez volt hasonlítható. Vader fejét hátrabillentve, két kezét a csípőjén tartva egyre csak kacagott, mintha sötét lelkéből felszabadult volna valami, ami eddig nem tudott a felszínre törni. Azután megint a gungára nézett, aki most már nemcsak a félelemtől, hanem az őszinte csodálkozástól is bambán bámult a Fekete Lovagra. Ehhez foghatót még ő sem látott sohasem.


Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 7. kép

Vader nem tudta megállni, és a katapultra mutatva odakiáltott neki:
- Nem kellett volna inkább hagynod, hogy a többiek lőjenek, Jar Jar?
Azzal máris tovább folytatta volna a torz nevetést, ha nem kapott volna észbe hirtelen, mit is mondott. Jar Jar Binks ekkor végre megmozdult, és lassan hátrálni kezdett. Arcán és mozdulatain még mindig felfedezhető volt a félelem, de apránként átvette helyét a meglepetés, és hitetlenkedve rázta a fejét. Vader lassan elindult a gunga felé, mire az még tovább hátrált a víz irányába, mígnem elesett egy nagyobb kőben. A hátsó felére huppanva, hatalmas szemekkel nézett fel a sötét alakra, mintha a maszkja mögé próbálna látni, hogy megállapítsa, kit rejt valójában.
- A... A... A... Ani??! - nyögte ki végül. - D... d... dényleg... dényleg de vagy?
Nem akarta elhinni, hogy ez a torz és gonosz lény, ez a gép, aki olyan kegyetlen és irgalmat nem ismerő módon szolgálja a zsarnok Uralkodót és a Birodalmat, ugyanaz a barátságos és közvetlen fiatalember lehet, aki nemrég még annyit viccelődött vele; hogy tényleg ugyanaz a kedves és jólelkű fiú, akit annak idején megismert a Tatooine száraz sivatagában. Pedig tudta, hogy csak ő lehet, mert ráismert a stílusára; mások pedig általában vagy nem élcelődtek az ügyetlenségén - puszta udvariasságból persze -, vagy sokkal durvább módon tették azt.
- A nevem most már Darth Vader - felelte a Fekete Lovag, immár teljes komolysággal.
- De... de dényleg de vagy? - kérdezte még mindig hitetlenkedve Jar Jar. - Én azd hiddem, meghaldál... Negem azd monddág... - motyogta. - Aggor mégizs de vagy Anagin Szgájvóger!
- Ez a név többé semmit sem jelent számomra - szögezte le komoran Vader, távolba révedő tekintettel. Neki magának is furcsa volt, de ahogy kimondta, belül egyfajta szomorúságot érzett. - Anakin Skywalker nincs többé. Most már csak Darth Vader van.

A gunga pislogva meredt rá a földről, úgy látszott, még mindig a sokk hatása alatt áll. Eközben Vader, gondolatban ismét visszatérve a jelen eseményekhez, körülnézett a tó partján. Az üres Calamari naszádokon kívül nyugalom volt a part mentén; az ütközet beljebb, a tisztáson és az azt körülvevő erdőben zajlott. A levegőben továbbra is ádáz csata dúlt, néha felettük is el-elsuhant egy-egy gép. A Fekete Lovag tudta, hogy itt nem maradhatnak sokáig biztonságban, hiába nyújtott takarást a sűrű növényzet az egyik oldalról. Másfelől nem volt biztos benne, hogy az lenne a leghasznosabb, ha újból csatlakozna a harchoz; könnyen lehet, hogy ez az egész csak figyelemelterelés, és Theedet veszély fenyegeti, főleg ha a Jedik is arra indultak. Meglátott még egy bongót a közelben, és hirtelen támadt egy ötlete.
- El tudsz vinni azzal Theedbe? - kérdezte a gungát, és fejével a jármű felé biccentett.
Jar Jar először meghökkent a kéréstől, majd alig jutott szóhoz, úgy kapkodta a levegőt.
- Igen, igen, csag ne bánddzs! - hebegte ijedten.
- Eszem ágában sincs bántani - mosolygott magában Vader. - Addig semmiképpen, amíg nem szolgálsz rá - tette hozzá.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 4. fejezet - 8. kép

Jar Jar még mindig kábán tápászkodott fel a földről, és bizonytalan léptekkel indult a bongó felé. Fél szemét azonban mindvégig a Sötét Lovagon tartotta, nem tudván, mire számítson. Még most is nehezen hitte el, amit az előbb megtudott. Gondolataiból egy keselyűdroid sivító hangja térítette magához, amely a tó felőli nyitott oldalról közeledett, és úgy tűnt, célba vette őket. Minden bizonnyal észrevette a fekete páncélos alakot, és azonosította benne a birodalmi csapatok vezérét. A gunga rémülten vetette hasra magát, és a fejét fogta; meg volt róla győződve - életében korántsem először -, hogy itt a vég. Amikor azonban a vadász tüzelni kezdett rájuk, Vader már előtte állt, és fénykardja vörös színű íveket írt le a levegőben, ahogy emberfeletti gyorsasággal hárította a lövéseket. Jar Jar csodálkozva nézett fel az égre, majd Vaderre. A keselyűdroid még alig haladt el felettük, hogy felgyorsítva visszakanyarodjon egy újabb támadáshoz, amikor a hasán telibe találta a katapultban elhelyezett energiagömb, melyet a Sith vágott hozzá az Erővel kioldva. A droid úgy zuhant a fák közé, hogy azt sem tudta, mi történt. A gunga ismét tátott szájjal meredt Vaderre - talán nem is annyira az imént látottak nyűgözték le, mintsem az a tény, hogy egykori barátja, aki mostanra tulajdonképpen egy szörnyeteggé és az ellenségévé vált, megmentette az életét.
- Induljunk - vetette oda neki Darth Vader. - Nincs sok vesztegetni való időnk - jegyezte meg, majd öles léptekkel ismét a bongó felé vette az irányt.

Folytatása következik...
14 hozzászólás

DNS

9 éve, 11 hónapja és 2 napja

Raiden írta:
Ja,oda-vissza vagyok..
Mint a Hobbit, bakker

válasz erre

Raiden

9 éve, 11 hónapja és 2 napja

DNS írta:
Hűhahogyaza, hát vissza vagyol?!
Ja,oda-vissza vagyok..

válasz erre

DNS

9 éve, 11 hónapja és 2 napja

Raiden írta:
Nem tűntem el..

Olvasom,nem hagynák ki egy sort sem.
Hűhahogyaza, hát vissza vagyol?!

válasz erre

Raiden

9 éve, 11 hónapja és 2 napja

DNS írta:
Hmm... Na de hová tűnt Raiden Hill?

Már-már hiányérzetem van, hogy senki sem követeli a folytatást
Nem tűntem el..

Olvasom,nem hagynák ki egy sort sem.

válasz erre

DNS

10 éve, 1 hónapja és 14 napja

Hmm... Na de hová tűnt Raiden Hill?

Már-már hiányérzetem van, hogy senki sem követeli a folytatást

válasz erre

DNS

10 éve, 1 hónapja és 14 napja

Vendég írta:
Hány rész lesz összesen? Nagyon tetszik!
Összesen 8 fejezet van, de az utolsó már csak nyúlfarknyi lezárása az eposznak

válasz erre

csirkee

10 éve, 1 hónapja és 15 napja

DNS írta:
Nos, hacsak Vader nem veszítette el teljesen a humorérzékét a "bepáncélozódása" óta, akkor feltételezem, hogy nevetni is képes a maga módján

Persze a légzésszabályozás meg hasonló dolgok miatt nyilván már nem tudja ezt ugyanúgy megtenni mint korábban, ezért írtam le az eseményt egyfajta kacagásra emlékeztető, mégis torz és gépies megnyilvánulásként. Mintha a természet küzdene Vaderben a mesterséges részeivel, és egy pillanatra utat törne magának az őt életben tartó, lélektelen elektronikus és mechanikus berendezéseken keresztül...
te jó ég, ennél szebben én sem tudtam volna ezt megfogalmazni! szerintem írónak kellene menned

válasz erre

Vendég

10 éve, 1 hónapja és 15 napja

Hány rész lesz összesen? Nagyon tetszik!

válasz erre

DNS

10 éve, 1 hónapja és 15 napja

Vendég írta:
Ezt ki kéne adni *****
Köszi, de mivel itt épp most publikálom nyilvánosan, erre már elég kevés az esély

Habár próbaképpen akár el is lehetne küldeni a Lucas Licensingnek, hátha ráharapnak. Ehhez pedig nem kell semmi más, mint egy makulátlan angol fordítás... Ám annak ellenére, hogy elég jó vagyok angolból, és még papírom is van róla, az anyanyelvi szinttől azért elég messze vagyok

Szóval ha el tudod intézni a szöveg perfekt angolra fordítását, talán még meg is jelenhet világszinten

válasz erre

DNS

10 éve, 1 hónapja és 15 napja

csirkee írta:
Vader nagyúr tud nevetni?
Egyébként ismét nagy alkotás!
Nos, hacsak Vader nem veszítette el teljesen a humorérzékét a "bepáncélozódása" óta, akkor feltételezem, hogy nevetni is képes a maga módján

Persze a légzésszabályozás meg hasonló dolgok miatt nyilván már nem tudja ezt ugyanúgy megtenni mint korábban, ezért írtam le az eseményt egyfajta kacagásra emlékeztető, mégis torz és gépies megnyilvánulásként. Mintha a természet küzdene Vaderben a mesterséges részeivel, és egy pillanatra utat törne magának az őt életben tartó, lélektelen elektronikus és mechanikus berendezéseken keresztül...

válasz erre

Vendég

10 éve, 1 hónapja és 16 napja

Ezt ki kéne adni *****

válasz erre

csirkee

10 éve, 1 hónapja és 16 napja

Vader nagyúr tud nevetni?
Egyébként ismét nagy alkotás!

válasz erre
12a(z) 2 -ből

 
legutóbbi hozzászólások
 

Itt is rontjuk a levegőt

Maniac profiljaKisember001 profilja