Pi élete filmkritika

2012. december 19.
84.0571
Figyelem! Ez a cikk már több, mint egy éves! A benne lévő információk elavultak lehetnek!
DNS profilja, adatai
DNS
A Pi élete megkapó történet hitről, reményről, könyörületről, életről és halálról, a természet tiszteletéről és szeretetéről, egy vérbeli drámai kalandfilm formájába öntve. A film Yann Martel 2001-ben napvilágot látott, világsikert aratott regényének adaptációja, melynek majdhogynem a könyv megjelenése óta tervben volt a mozgóképes változata. Az adaptáció nehézségei miatt többször is meghiúsult projekt, mellyel kapcsolatban átmenetileg olyan rendezők neve merült fel, mint M. Night Shyamalan (A hatodik érzék, Jelek), Alfonso Cuarón (Harry Potter és az azkabani fogoly, Az ember gyermeke) vagy Jean-Pierre Jeunet (Amélie csodálatos élete, Alien - Feltámad a Halál), végül az Oscar-díjas Ang Lee (Túl a barátságon, Tigris és sárkány) által került megvalósításra, mely egyben a direktor első 3D-s mozija.


A film keretét az idősebb, illetve középkorú, Kanadában letelepedett Pi Patel (Irfan Khan) narrációja képezi, melynek során elmeséli kalandos, már-már hihetetlen történetét egy írónak (Rafe Spall), akit azonnal kíváncsivá tett a sztori, amikor először hallott róla a család barátjától. Miközben Pi otthonában arról beszélgetnek, hogy vajon mennyire lehetne jó könyv az indiai származású férfi sztorijából, nyilvánvalóvá válik a keleti szellemiség és a nyugati, szigorúan materialista racionalitás találkozása, mely valójában a Pi élete vissza-visszatérő témája, s mint ilyen, a cselekmény egészén átível. A főhős időrendben haladó visszaemlékezése során megtudjuk, hogy az újszülött Pi egy francia fürdőről (Piscine Molitor) kapta a nevét, ami miatt sokat gúnyolták kortársai. Ő azonban hittel és kitartással felülemelkedett a problémán, s végül kivívta magának a Pi nevet, melyet a matematikai állandó bebiflázásával tudatosított iskolatársaiban. A bevezetőből az is kiderül, hogy a fiú Pondicherry-n nőtt fel, melyet volt francia gyarmat lévén India Riviérájaként is emlegettek, ahol egzotikus állatok között töltötte mindennapjait szülei állatkertjében.


A sokat megélt Pi (Irfan Khan) mesél a sztorira éhes írónak (Rafe Spall)

A sokat megélt Pi (Irfan Khan) mesél a sztorira éhes írónak (Rafe Spall)


A történet vezérfonalát Pi útkeresése adja, mely kisgyermekkorától fogva végigkíséri az életét. Miközben ő több vallást is magáévá tesz (buddhizmus, kereszténység, iszlám) minden különösebb belső konfliktus nélkül, apja, Santosh (Adil Hussain) leginkább csak a kézzelfogható tudományokban és a racionalistában hisz, mely olyannyira jellemző az Indiát meghódító európaiak által képviselt nyugati kultúrára. Ennek ellenére a spiritualitás Pi életének egyik fő mozgatórugója, ezért folyton keresi Istent, s szeretné megérteni őt, hogy kedvére tehessen. A fiú életében azonban törés következik be, amikor apja az állatkertben demonstrálja Pi és bátyja számára a természet és az élet kegyetlen valóságát. Patel úr nyomatékosan felhívja rá fia figyelmét, hogy "az állatok nem úgy gondolkoznak, mint mi", és "azok az emberek, akik ezt elfelejtik, belehalnak". Pi hite átmenetileg megtörik ugyan, azon szemléletmódját mégsem képes megváltoztatni, mely szerint "az állatoknak is van lelkük". Ekkor ismeri meg Richard Parkert is, aki nem más mint egy bengáli tigris - azt azonban ekkor még nem sejti, hogy a veszedelmes ragadozó milyen fontos szerepet tölt majd be életében.

A gyermekkor áldott gondtalansága

A gyermekkor áldott gondtalansága


Az állatkert számára kedvezőtlenné váló indiai körülmények miatt a Patel-szülők úgy döntenek, Kanadába költöznek, s egy japán hajó fedélzetén indulnak útnak állataikkal együtt. A 16 éves Pi (akit Suraj Sharma alakít) vonakodva hagyja hátra hazáját és első szerelmét, de kénytelen-kelletlen szeretett családjával tart - mint hamarosan kiderül - a család utolsó közös útjára. A hajó ugyanis rettenetes viharba kerül a Csendes-óceánon, és ismeretlen okok miatt elsüllyed, amit csupán a fiú és néhány állat él túl. A hajótörés, mely minden szempontból Pi személyes tragédiájaként kerül bemutatásra, igencsak látványosra és brutálisra sikeredett, a Titanicot megidéző, szívszorító, ám jóval bensőségesebb jelenetekkel, melyben ezúttal ember és állat egyaránt megszenvedi a katasztrófát. Miután a hajó elsüllyedt, Pi egy mentőcsónakban újfent megtapasztalja a természet kegyetlen törvényeinek igazságát egy zebra, egy orángután, egy hiéna és egy tigris társaságában, Noé bárkájának egyfajta kicsinyített, naturalista változatában. (Mindazonáltal a 12-es karika garantálja, hogy nem kell tartanunk a túlságosan durva, mindent leplezetlenül megmutató beállításoktól.)

Az ifjú Pi Patel (Suraj Sharma) előtt álló nehézségek ezúttal nem hétköznapiak

Az ifjú Pi Patel (Suraj Sharma) előtt álló nehézségek ezúttal nem hétköznapiak


Noha az erősen vitatható, hogy az állatok viselkedése mennyire valószerűen lett ábrázolva az adott körülmények között, annyi bizonyos, hogy a látottak intenzív érzéseket képesek kiváltani a nézőből. Pi végül egyedül marad az éhes tigrissel, ami igencsak megrázó és embert próbáló élmény, s emellett ráadásul önmagával is meg kell küzdenie. A körülmények ellenére a fiatalember nem veszíti el a hitét, mindent megtesz, ami csak módjában áll: a túlélési útmutatóban leírtak szerint gazdálkodik készleteivel, esővizet gyűjt, halat fog, tigrist idomít, és különböző módszerekkel - többek közt naplóírással, monologizálva, fejszámolással - igyekszik megőrizni épelméjűségét az egyre hosszabbra nyúló hánykolódás során. Végül a két valószínűtlen útitárs barátságot köt egymással, s együtt harcolnak az életben maradásért, dacolva az óceánnal és önnön démonaikkal, ösztöneikkel és félelmeikkel.

Na ki az úr a háznál?

Na ki az úr a háznál?


A film története tehát a cselekményt és a túlélésért vívott harcot tekintve nagyon hasonló a Számkivetettéhez, míg azonban az utóbbi mozi inkább egyéni és családi dráma volt, a Pi élete sokkal inkább a hitről és az útkeresésről szól - s ilyetén minőségében akár a Számkivetett "keleti verziójának" is tekinthető. Mintegy a keret bezárásaként az idősebb Pi elbeszélése végén bevallja, hogy örökké hálás lesz apjának, amiért felkészítette őt az élet embert próbáló nehézségeire, ugyanakkor azt is elismeri, hogy a vele történtek csak még inkább megerősítették a hitében, Isten és a természet tiszteletében és csodálatában - nem véletlenül állította hát korábban az írónak, hogy a sztori hallatán ő is megtér majd. A Pi életének kimondatlan, ám nagyon is világos konklúziója tehát, hogy hitre és racionális gondolkodásra egyaránt szükségünk van az életben, mely alázatot s egyben kitartást is ad számunkra a nehézségek leküzdéséhez.

A végtelen óceánon

A végtelen óceánon


Az üzenet célba juttatását nagyban elősegíti, hogy a mozgóképes megvalósítás elsőrangú, a sokszínű és fantasztikus látványvilág szinte önmagában is képes elmesélni a történetet. A végtelen óceán változó arculata és hangulatai, különleges, veszélyes és egyben csodálatos állatvilága festői háttérként szolgál Pi és a tigris kétségbeeséssel és reménnyel teli drámájához. A "harmadik dimenzió" alkalmazása a filmben szerves része a történetmesélésnek - olyannyira, hogy egy idő után már szinte észre sem vesszük a jelenlétét. Ez kétféleképpen is értelmezhető: az egyik, hogy a nem túl hivalkodó, ugyanakkor látványos megvalósítás oly módon része Ang Lee és a Pi élete vizuális eszköztárának, hogy a cselekmény előrehaladtával már fel sem tűnik, a másik pedig, hogy olyannyira jellegtelen, hogy gyakorlatilag felesleges a 3D. A kettő között mindenkinek szíve joga dönteni saját ízlése szerint, annyi azonban leszögezhető, hogy a film két dimenzióban is egészen biztosan emlékezetes élményt nyújt.

Végre itt az eső!

Végre itt az eső!


Ebben már csak azért is biztosak lehetünk, mert a vizuális történetmesélés mellett a verbális és metakommunikatív megnyilvánulások is rengeteget hozzáadnak a látottakhoz - hisz mint eddig is tudtuk, Ang Lee klasszikus történetmesélő kvalitásokkal rendelkezik, mely adottságát ezúttal is nagyszerűen kamatoztatja. A rendezés minden eszközzel a sztori és a karakterfejlődés szolgálatában áll, és tökéletesen valósítja meg azon absztrakciót, hogy az utazás, a csónakban való hánykolódás átvitt értelemben a fiatalember lelki utazását, ha úgy tetszik, jellemfejlődését is megtestesíti. Ehhez persze arra is szükség volt, hogy a színészi tapasztalatokkal nem rendelkező Suraj Sharma, akit mintegy háromezer fiatal jelentkező közül választottak ki, mindvégig kiválóan, ösztönösen és természetesen játssza szerepét, tökéletesen megragadva a karakter lényegét, az alázat és a kalandvágy, a könyörületesség és a bátorság egyszerre való jelenlétét.

Pi Csodaországban

Pi Csodaországban


Legfeljebb az lehet furcsa kissé a látottakkal, illetve a cselekménnyel kapcsolatban, hogy egy idő után a racionalitás, a valóság egyre inkább keveredik egy méginkább absztrakt - csodaszép, ám igen elvont és valószerűtlen - mesevilággal, és a kettő végül teljesen összemosódik egymással. A Pi által a tengeren tapasztalt víziók még csak-csak hihetőek, de a szurikátákkal teli, húsevő sziget feltűnésével már igencsak nehéz elhinnünk, amit látunk, s óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: tényleg létezhet ilyesmi? Ráadásul a cselekmény - ahogy Ang Lee-től már megszokhattuk - meglehetősen lassú folyású, a rendező tehát ezúttal is bőségesen szán időt az események és az általuk kiváltott reakciók, érzelmek kibontakoztatására.

A fluoreszkáló bálna tánca

A fluoreszkáló bálna tánca


A valóság és a fantáziavilág keveredése kapcsán azonban a befejezés során nyilvánvalóvá válik, hogy mindez egyértelmű és tudatos alkotói szándék eredménye. Ahogy azt végül maga Pi is megfogalmazza a következő kérdés formájában: a történet melyik változata tetszett jobban az írónak, a reális, vagy a mesébe illő? A képi és hangvilág, mely figyelemre méltóan színes és élettel teli, szintén ezt látszik alátámasztani: miközben eleinte a cselekmény minél valósághűbb ábrázolására törekszik, később egyre több impresszionistának ható effekttel operál, mintha ugyanúgy el akarná varázsolni a nézőt, ahogyan az Pivel is történik. Noha a válasz némiképp a mindaddig minden eseményt első kézből figyelemmel követő néző számára is nyitott marad, mintegy megkérdőjelezve a korábban látottakat, illetve az elbeszélés hitelességét, a megszokottól eltérő és pozitív kicsengésű történetekre vágyó ember önkéntelenül is a meseszerű, mégis megkapó és lélekemelő verzió mellett teszi le a voksát.

Ott a kaja, ne rám bámulj!

Ott a kaja, ne rám bámulj!


És ettől valószínűleg az sem fog eltántorítani senkit sem, hogy időnként - a szürreális ábrázolásmódtól függetlenül - érzékelhető, hogy valami sántít, a felvételek nem a valóságot mutatják, és az alkalmazott trükkök nem mindig tökéletesek, mint például a tengernél és a tigrisnél alkalmazott CGI esetében. Annyi azért bizonyos, hogy az animátorok láttak már tigrist életükben, mivel a digitális Richard Parker megjelenése és mozgása többnyire eléggé meggyőzőre sikeredett (valójában igazi, hús-vér állatokról mintázták). Végül azonban, bármennyire is vizuális mozi a Pi élete, elsősorban nem a látványával, hanem - a regényhez hasonló módon - humánus szellemiségével, szívvel és lélekkel teli történetmesélésével varázsolja el a közönségét.

Megfogyva bár, de törve nem

Megfogyva bár, de törve nem
Pi élete előzetes

 

Pi élete filmkritika / Life of Pi (2012)

  • Műfaj: kaland, dráma
  • Hazai premier: 2012. december 20.
  • Rendezte: Ang Lee
  • Hossz: 127 perc
  • Szereplők: Suraj Sharma, Irfan Khan, Adil Hussain, Tabu, Rafe Spall, Gerard Depardieu
  • Forgatókönyv: David Magee
  • Operatőr: Claudio Miranda
  • Vágó: Tim Squyres
  • Zene: Mychael Danna
20 hozzászólás

csirkee

7 éve, 6 hónapja és 2 napja

Éppen most néztem meg és abszolút egyetértek DNS-el, a látványvilág engem sem győzött meg, kicsit Avatar koppintás volt, egy gagyibb változatban, de maga a történet nagyon tetszett.

Elgondolkodtató és leültetett a tv elé. Jah és nagyon cukik voltak a szigeten a kis manguszták

válasz erre

kishege2003

7 éve, 7 hónapja

Fura egy film vannak nagyon jó dolgok benne és nagyon elvadultak is de elgondolkodtató az már biztos.

válasz erre

Rasztabob

7 éve, 8 hónapja és 25 napja

még mindig nem jutottam el oda hogy megnézzem de elég rosszakat hallok róla pedig nagyon látványosnak tőnik

válasz erre

Rambo

7 éve, 11 hónapja és 5 napja

Ne haragudj, de nekem ez a kritika nem tetszett. Az írásodnak vannak olyan elemei, amiket nem igazán értek (Noé bárkájával való párhuzam húzása, a tigrissel való barátságkötés, ami nem történik meg igazából), a történetet pedig túl részletesen taglaltad, mikor ez ennél a filmnél marginális szempont véleményem szerint.

Maga a film látványos nagyon, de a könyv alapproblémáit felületesen és didaktikusan érinti csak. Én inkább a két elmesélt történet közötti kapcsolatról olvastam volna, illetve, hogy mi köze van mindennek az istenhit-kérdéshez és a nyugati és keleti kultúra oppozíciójához. Egyáltalán kik voltak igazából a csónakban? Az első verzióban (mely tele van illogikus, mesébe illő jelenetekkel) az állatok, míg a másodikban az azoknak viselkedési formában megfelelő emberek. Ez a történet szörnyű és emberölést, illetve előre megfontolt kannibalizmust sejtet. Mindennek semmi köze nincs az istenhithez, még kevésbé az egyes vallások közötti választáshoz, vagy azok ellentéteinek játékosan eklektikus összegyúrásához (éppen ezért a könyv sem mestermű, mivel nem ér fel az általa az elején feldobott labdához).

válasz erre

csirkee

8 éve, 6 hónapja és 7 napja

juuj hát ez nekem nagyon tetszik! Az előzetes és a leírtak alapján nagyon megnézős a film. Remélem meg is tudom majd nézni

válasz erre

DNS

8 éve, 6 hónapja és 7 napja

Raiden írta:
Aki azt gondolja,hogy agyilag nem vagyok rendben,téved.És egyúttal nem is.
És aki azt gondolja,hogy valamiféle küldetéstudat vezérel,szintén téved.Vagy mégsem?Én csak egy kis csónak vagyok,a nagy óceánon,rejtélyes,számomra ismeretlen áramlatok sodornak egy irányba,a felszínen csak a hullámok dobálása látszódik,és sehol egy fix pont,amihez viszonyíthatnám a valódi helyzetem.Aki ismeri ezeket az áramlatokat az tudja ki-mi vagyok,és mit miért.

Bocs hogy belebarmoltam a zsírul megírt filmelemzésedbe.
Csak nyugodtan, érezd magad otthon

válasz erre

Raiden

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

Aki azt gondolja,hogy agyilag nem vagyok rendben,téved.És egyúttal nem is.
És aki azt gondolja,hogy valamiféle küldetéstudat vezérel,szintén téved.Vagy mégsem?Én csak egy kis csónak vagyok,a nagy óceánon,rejtélyes,számomra ismeretlen áramlatok sodornak egy irányba,a felszínen csak a hullámok dobálása látszódik,és sehol egy fix pont,amihez viszonyíthatnám a valódi helyzetem.Aki ismeri ezeket az áramlatokat az tudja ki-mi vagyok,és mit miért.

Bocs hogy belebarmoltam a zsírul megírt filmelemzésedbe.

válasz erre

Raiden

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

Jól bevált klisék,és populáris tartalmú könnyen emészthető dolgokra könnyebb építkezni,és nagyobb-gyorsabb a siker is.Engem a hit tart itt,hogy rám is szükség van.Mert én a nehezebb(saját)utam járom-írom,és tudom hogy nem sok ember kedvel engem,a gondolataim,és csak úgy általában...

De.Ami belőlem jön,szükséges,és segít helyesebben értelmezni a dolgokat,még ha áttételesen is,mivel az emberi természet érdekes tulajdonsága,hogy saját hibáinkat másokon keresztül hamarabb ismerjük fel,és megpróbáljuk azonnal kijavítani.Ha felismerjük a különbségeket,és a helyzetünket,akkor hasznos lehet amit itt művelek.
Most is azért írok ide,mert úgy érzem hogy ezt-ide,és most kell.
Utólag fog kiderülni,hogy valóban kellett e ez ide,vagy nem.Van,aki már most tudni véli a helyes választ..

válasz erre

Raiden

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

A hit,és a remény egymásból fakad,egymást táplálja.Nekem az élet kissé kikezdte a reményt ami táplálja a hitem egy szebb-élhetőbb világ eljövetelében.A hit üzenete,egyetemes,és időtlen,de mindenki máshogy éli meg ebben igazad van.Ahány ember,annyi árnyalat,de a lényeg mindig ugyanaz marad.Én a hit szót kiragadtam a környezetéből és faragtam belőle egy torzót,de ez csak a burok..És nem is illik ide.Tehát baromságot írtam,ami csak nekem értelmes,mivel az én árnyalatom,csak én láthatom,és azok,akik keresztül mentek olyan dolgokon mint én.
Nem gondolom,hogy bárkit is érdekel a mondanivalóm,de hiszek benne,hogy van 1-2 ember akit érdekel az én megvilágításom,és érti az én néha zavarosnak tűnő,de kis fáradtsággal kibogozott irományaim lényegét....

válasz erre

Raiden

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

Majd holnap írok egy érthetőbb verziót,ma már nincs agyam hozzá..

válasz erre

Raiden

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

DNS írta:
Raiden uram, az én olvasatomban a hit olyasvalamit jelent, amiben érdemes hinni, azzal szemben, amit mások diktálnak nekünk. Hogy ezt például számodra mi testesíti meg, az egyéni választás kérdése
Erre nyomnom kellett egy lájkot..
Nos,értem mire gondoltál,ezért is emeltem ki az ominózus részt,a hsz-ban.
Újraértelmeztem amit leírtam,és rájöttem,hogy túl röviden akartam,túl sokat leírni. Ez megtévesztő lehet,legközelebb pontosabban mutatok rá,mire is gondoltam.

válasz erre

DNS

8 éve, 6 hónapja és 8 napja

Raiden írta:
"A Pi életének kimondatlan, ám nagyon is világos konklúziója tehát, hogy hitre és racionális gondolkodásra egyaránt szükségünk van az életben, mely alázatot s egyben kitartást is ad számunkra a nehézségek leküzdéséhez."

A hitet elveszik,mondván,"felesleges minden,hiszen tálcán kaphatjuk a jót,csak fogadjuk el a nyugati életfelfogást"és vele a szabad választás jogát is amit Istentől kaptunk.Az nem választás,ha mindig a kisebbik rossz a nyerő(esetleg a hit,a racionalitásban?). Nem tudom...nekem ez csak megalázott,tehetetlenség szülte dühöt ad,nem kitartást,és alázatot.Ha istennek tetsző módon szeretnék élni,a valóság elpusztít-ellehetetlenít.Ez persze nem kritika,csak személyes megjegyzés.De 127 percig,hajlandó vagyok elhinni mindent...
Raiden uram, az én olvasatomban a hit olyasvalamit jelent, amiben érdemes hinni, azzal szemben, amit mások diktálnak nekünk. Hogy ezt például számodra mi testesíti meg, az egyéni választás kérdése

válasz erre
12a(z) 2 -ből
legutóbbi hozzászólások
 

Itt is rontjuk a levegőt

rDAVE profiljapityuska profiljagery1113 profilja