Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet

2013. június 07.
42.8011
Figyelem! Ez a blog már több, mint egy éves! A benne lévő információk elavultak lehetnek!
Ez egy blogbejegyzés, amely nem a szerkesztőség által szerkesztett tartalom. A benne foglaltak a szerző véleményét tükrözik!
DNS profilja, adatai
DNS
A nap már magasan járt Theed felett, és ahogy fénye megtört a királyi palota mellett a mélybe zuhogó vízesés milliónyi cseppjén, a színskála összes színében pompázó, szélesen húzódó szivárvány ragyogott a zuhatag előtti levegőben. A palota művészien kialakított kupolái, kecses oszlopai, szökőkútjai és színpompás virágai mellett a többi épület régi, néha kissé ódonnak, máshol inkább modernnek ható, mégis elegáns és jó állapotban lévő falai, illetve a környező utcák és terek rendezett, tiszta sorai nemcsak a más világokról ideérkezőket nyűgözték le, de rendszerint a bolygó távolabbi tájairól jött helyi lakosokat is.Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 1. kép

Ezúttal azonban senki sem akadt a Naboo kormányzati székhelyéül szolgáló fővárosában, aki a látványban gyönyörködött volna, az utcákon és az épületek egy részében ugyanis lézersugarak cikáztak, ahogy heves harcok dúltak a bolygó feletti irányítás jogáért. Furcsa módon a Naboo Királyi Testőrség és a helyi biztonsági erők embereit csak itt-ott lehetett felfedezni a csatában; az oldalukon küzdő droidhadsereg és az ellenük harcoló páncélos birodalmi katonák jóval nagyobb létszámban voltak jelen. A Naboo lakói korábban sohasem gondolták volna, hogy egyszer még ugyanazon harci droidok mellett küzdenek majd a szabadságukért, akik a Kereskedő Föderáció egykori inváziója során éppen a szuverenitásukat és az életüket fenyegették. Most azonban igen jó szolgálatot tettek számukra, mivel egyelőre úgy tűnt, sikerül fölébe kerekedniük a birodalmi rohamosztagok megosztott erőinek.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 2. kép

Senki sem figyelt fel a folyóból kiemelkedő bongóra, amely a part mentén sűrűn egymás mellett sorakozó Calamari naszádok mellett már nem is keltett igazi feltűnést; azokhoz képest legalábbis alig látszott ki a vízből, így leginkább csak sárgás-kékes színeivel ütött el a naszádok szürkés-barnás burkolatától. A harcok azonban javarészt a királyi palota belsejében, illetve az utcákon és a tereken folytak, így Darth Vader és Jar Jar Binks furcsa párosa észrevétlenül mászhatott ki a folyópartra. Pedig ha valaki meglátja őket, minden bizonnyal meglepetten vagy mosollyal a szája szélén nyugtázta volna a két alakot, ahogy az épületek árnyékában óvatos, ugyanakkor méltóságteljes léptekkel haladó, a Birodalom zsarnokságával és könyörtelenségével immár egyet jelentő, tetőtől talpig fekete páncélt viselő Sith Nagyúr nyomában szorosan ott osont a nyakigláb gunga szerfelett esetlen mozgásával és előre-hátra lifegő, lapát füleivel, amikor jobbra-balra kitekintve figyelte, nem jön-e valaki. De nem figyelt fel rájuk senki, ahogy a palota kertjén át közeledtek, vigyázva, hogy hacsak lehet, fedezékben maradjanak. Jar Jarnak erős nosztalgikus érzése támadt, miközben igyekezett a Fekete Lovag minden lépését követni; újra megjelent előtte a kép, amikor annak idején Qui-Gon Jinn-nel és ifjú tanítványával, Obi-Wan Kenobival ugyanezen ösvényeket rótta, csak akkor éppen az inváziós droidsereg katonái elől bujkálva.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 3. kép

A palotakomplexum egyik emeletes épületét alátámasztó oszlopsor felől lövöldözés hangjai hallatszottak, ezért Vader arrafelé vette az irányt. Közelebb érve egy sarok mögül kilesve látták, hogy az épületnél vagy tizenöt harci és szuper harci droid bekerített egy osztag klónharcost, akik közül már csak négyen tartották magukat az oszlopok mögé húzódva, a többiek mind a kövön hevertek élettelenül. A Fekete Lovag hátrafordult, és közvetlen közelről a gunga arcába nézve megparancsolta:
- Itt maradj, amíg nem végzek!
Jar Jar hátrahőkölve vette tudomásul a parancsot; nem is állt szándékában másképp cselekedni. A következő pillanatban Vader már az épület felé húzódó sövény mögött osont végig, majd egy szökőkút takarásából vette szemügyre az ellenséget. A droidok össztüze mellett egy droideka is támadta a védekező birodalmiakat, akik közül le is terítette az egyiket, amikor az előlépett a lövésektől összeomló oszlop fedezékéből. Vader látta, hogy gyorsan kell cselekednie, és nem tétovázott: aktiválatlan fénykardja markolatát a droideka felé hajította, amely úgy hatolt át a droid sugárpajzsán, hogy az észre sem vette. Ekkor a Sith tökéletes időzítéssel, az Erő révén bekapcsolta a fegyvert, melynek izzó pengéje kettészelte a romboló droidot. Mire a megzavarodott harci droidok rájöttek, mi történt, Vader már közöttük állt fénykardjával a kezében, és a megmaradt klónharcosok segítségével másodpercek alatt végzett mindegyikkel.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 4. kép

A Fekete Lovag ezután a három katonához lépett.
- Hol van Keegan parancsnok? - kérdezte egyiküket, akinek a páncélján hadnagyi rangjelzést látott.
- A fő hangárban van, Vader Nagyúr - felelte a hadnagy. - A taktikai irányítóközpontot már nem tudtuk tartani - mondta, sisak mögé rejtett arca ellenére jól kivehető szégyenkezéssel.
- Hány századot küldött a komp mentésére? - érdeklődött Vader, kissé megemelve a hangját.
- Négyet, uram - vallotta be a katona. - További három század pedig még nem tért vissza a felderítők közül - tette hozzá, és nagyot nyelt magában.
- Az ostoba! - sziszegte a Sötét Lovag. - És mi van a hajókon lévő osztagokkal?
- Jóformán a cirkálók is üresek, uram - a hadnagy hangja már-már remegett. - A parancsnok a városokba rendelte az összes földi egységet.
Vader arcáról nem lehetett leolvasni a reakcióját, de heves gesztikulációja mindent elárult.
- Maguk ketten - mutatott a hadnagyra és a mellette álló közlegényre. - Azonnal menjenek a fő hangárba, kerüljék az összecsapást! - parancsolta. - Küldjenek ki hajókat, hogy haladék nélkül hívják vissza a kiküldött osztagokat! A környező városokból is erősítést kell szereznünk, és talán még az sem lesz elég.
A két katona bólintott, hogy megértette, majd szó nélkül a hangár felé sietett.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 5. kép

Vader kérdés nélkül is tudta, hogy a kommunikációs csatornákat itt is blokkolják, ezért küldte személyesen az embereit. Azzal is tisztában volt, hogy talán egyetlen esélyük a gyors győzelemre, ha sikerül hatástalanítani a droidsereget irányító vezérlő egységet. Bár nem szívesen adta volna ki az utasítást, de ha úgy alakul, a Naboo felett keringő flottával percek alatt szétbombázza a várost, vagy akár az egész bolygót - mindazonáltal ezt tényleg csak a legvégső esetben tette volna. Hirtelen eszébe jutott Jar Jar, és kezével jelzett a még mindig a sarok mögül kukucskáló gungának, hogy jöjjön oda. A fehér páncélos őrmester, aki Vader mellett maradt, meglepetten a feléjük induló helybelire szegezte a fegyverét. A Fekete Lovag kezével felemelte a puska csövét, és megjegyezte:
- Hagyja csak, ártalmatlan. Sőt még a segítségünkre is lehet.
Majd a mellé érkező Jar Jar felé fordult.
- Tudod, hol van a droidvezérlő központ? - kérdezte.
- Nem dudom elmondani, de megmudadom neged - ajánlotta Jar Jar, de azért még hozzátette. - A Dzsedig izs odd vannag, rád várnag. Veszéjezs lehed.
Vader bólintott, majd intett, hogy kövessék. Minél több katonára és nehézfegyverekre volt szüksége; számított rá, hogy a Jedik már felkészülten várják. Az őrmesterrel és a gungával az oldalán továbbindult, hogy embereket szerezzen.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 6. kép

Az innen-onnan felhangzó csatazaj közepette óvatosan lopakodtak a palotakomplexum épületei és tereptárgyai között, kerülve a feltűnést és a komolyabb összecsapást. Ahol csak kisebb droidcsapatokat láttak, azokat gyorsan harcképtelenné tették; az őrmester sugárvetőjével fedezte Vadert, amíg ő fénykardjával és Sith eszköztárának kellékeivel harcolt. Mire eljutottak egy, a droidok által viszonylag gyengén őrzött fegyverraktárig, és birtokukba vették azt, addigra csupán nyolc klónharcossal rendelkeztek.
- Nem sok - gondolta a Fekete Lovag, azonban tudta, hogy az idő szűke miatt nincs más választásuk; ha nem cselekednek gyorsan, Theed hamarosan kicsúszhat a Birodalom kezei közül. Az Uralkodó ennek egészen biztosan nem örülne... Utasította hát a katonákat, hogy vegyenek magukhoz néhány időzített bombát, hődenátort, és annyi gránátot, amennyit csak elbírnak, majd Jar Jar útmutatása alapján a droidvezérlő egység új bázisául szolgáló terem felé indultak, a theedi palota alsóbb régióiban. Amennyire lehetett, elkerülték a droidokat és a csatazajt, de két fontosabb ponton így is át kellett verekedniük magukat az őrségen. Hiába Vader hatalma az Erőben és a klónok összeszokott taktikája, egy embert megint elveszítettek. Végül Vaderrel és a gungával együtt összesen kilencen érték el célpontjukat, az 5-ös számú generátortermet. A Fekete Lovag itt már kristálytisztán érezte a vibrálást az Erőben, és tudta, hogy a Jedik ugyanúgy érzékelik az ő közelségét.

Star Wars: Visszatérés a Naboora - 6. fejezet - 7. kép

Miután gyors taktikai elemzést követően kiadta katonáinak a parancsot kijelölt helyük elfoglalására, Vader Jar Jarhoz fordult:
- Innen már nem jöhetsz tovább, Jar Jar - magyarázta. - Megtetted, amit lehetett, és helyesen cselekedtél. A galaxis összes békére vágyó népe hálás lehet neked - fűzte hozzá emelkedett hangon.
- Én... én... én nem... Én nem dudom - dadogta a gunga, aki láthatóan zavarba jött. - De odabend veszéjben leszel, megölhedneg. Szügzséged lehed zsegídzségre - ajánlkozott félszegen vigyorogva.
- Tudok vigyázni magamra, és azért nem leszek teljesen egyedül - felelte Vader mosolyogva, már-már meghatottan a gunga javaslatától. - Jobban teszed, ha meghúzod magad valahol idekint, amíg vége a harcnak. És most menj.
Jar Jar lehorgaszott fejjel állt odébb, szinte nem lehetett nem sajnálni. A sötét lelkű Fekete Lovag viszont nem engedhetett meg magának hasonló érzelmeket, különösen nem egy ilyen fontos pillanatban. Amint meggyőződött róla, hogy a gunga eltűnt az egyik szervízszobában, elindult a végső csata színtere felé.

Folytatása következik...
7 hozzászólás

DNS

6 éve, 11 hónapja és 23 napja

Vendég írta:
Jajj hogy JarJar nem tudott kimaradni.. Nagyon utálom!
Ha tényleg utálod Jar Jart, akkor ajánlom figyelmedbe a 7. fejezetet

válasz erre

Vendég

6 éve, 11 hónapja és 24 napja

Jajj hogy JarJar nem tudott kimaradni.. Nagyon utálom!

válasz erre

DNS

6 éve, 11 hónapja és 25 napja

DNS írta:
Hát, valóban nagyon valószínű, hogy Darth Vader a fűbe harap húszegynéhány évvel A Jedi visszatér előtt, de ettől függetlenül mindenképp hízelgő az általad tanúsított felfokozott várakozás
Bár az is igaz, hogy itt távolról sem csak róla van szó, hihi

válasz erre

DNS

6 éve, 11 hónapja és 25 napja

Vendég írta:
Frankón izgulok várom a következő részt!
Hát, valóban nagyon valószínű, hogy Darth Vader a fűbe harap húszegynéhány évvel A Jedi visszatér előtt, de ettől függetlenül mindenképp hízelgő az általad tanúsított felfokozott várakozás

válasz erre

Vendég

6 éve, 11 hónapja és 25 napja

Frankón izgulok várom a következő részt!

válasz erre

DNS

6 éve, 11 hónapja és 26 napja

Vendég írta:
Mindjárt vége
Vigasztaljon a tudat, hogy a legjobb rész még ezután jön

válasz erre

Vendég

6 éve, 11 hónapja és 26 napja

Mindjárt vége

válasz erre
legutóbbi hozzászólások
 

Itt is rontjuk a levegőt

rDAVE profiljaWarriorAutobot profiljamarco profiljaRobi022 profiljakylx profiljaManiac profiljaWickedSick profiljaSándorkolbász profiljagery1113 profilja